Energiaaudit

Energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab välja energiakasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones.
Loe edasi

Energiamärgis

Energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone tarbib energiat, võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega. Energiamärgisele lisatakse hoone energiatarbimist vähendavate majanduslikult põhjendatud meetmete loetelu.
Loe edasi

Projektijuhtimine

Projektijuhtimise teenus on mõeldud renoveerimist planeerivale korteriühistule ning koosneb energiaauditist, ehitusprojektist, ehitusjärelevalvest, erinevate lubade hankimisest ning muudest tegevustest, mis on vajalikud hoone renoveerimiseks ning pangalaenu saamiseks.
Loe edasi