Avaleht / Teenused / Projektijuhtimine/Tehniline konsultant

Projektijuhtimine/Tehniline konsultant

Projektijuhtimise/Tehnilise konsultandi teenus on mõeldud renoveerimist planeerivale korteriühistule ning koosneb energiaauditist, ehitusprojektist, ehitusjärelevalvest, erinevate lubade hankimisest ning muudest tegevustest, mis on vajalikud KredExi toetuse taotlemiseks, hoone renoveerimiseks ning pangalaenu saamiseks.

Sissejuhatus

Kui ühistul on soov hoonet renoveerida läbi KredExi toetuse tasub tellida tehnilise konsultandi teenus, mis hõlmab endas erineva sisuga teenuseid energeetika-, ehituse-, finants-, kui ka õigusloome valdkonnast.

Millest koosneb projektijuhtimise/tehnilise konsultandi teenus?
Projektijuhtimise teenus koosneb järgmistest moodulitest:
• Energiaauditi teostus (energiakadude otsing, energiabilansi ning raporti koostamine)
• Tasuvusarvutuste läbiviimine (potentsiaalne energiasääst, pangalaenu maht, ehitusmaksumus)
• Ehitusprojekti tellimine ja järelvalve (ehitus-tehniline lahendus vastavalt valitud renoveerimisplaanile)
• Ehitusloa taotlemine
• Ehituskonkurss
• Rahastamise korraldamine (pangalaen ja KredExi toetus)
• Hangete läbiviimine (ehituslepingud ning seadmete hanked)
• Ehitusjärelevalve korraldus

Milleks projektijuhtimise/tehnilise konsultandi teenus ja kuidas see töötab?

Korteriühistu juhid tegelevad hoone probleemidega tavaliselt oma põhitöö kõrvalt ning aeg selleks on piiratud. Igapäevaste ülesannete ja perekonna kõrval on raske leida aega, et tegeleda projekteerijate, ehitajate, omavalitsuste ja pankadega.

Meie eesmärk on teha ühistu juhatuse elu lihtsamaks. Koostame Teile kõik vajalikud dokumendid, et renoveerimisprotsess ja selle eelne dokumentide hankimine paremini sujuks. Sooritame energiaauditi ning energiasäästlikkuse põhimõttest lähtudes pakume teile erinevaid variante hoone parimaks renoveerimiseks.

Vastavalt ühistu poolt valitud renoveerimismahule koostatakse ehitusprojekt, mis vajadusel kooskõlastatakse Päästeametis ning millega taotletakse ehitusluba kohalikus omavalitsuses.

Projektist lähtudes aitame Teil leida ehitaja. Pärast ehitusfirma valikut taotleme pangalaenu, mille sisse arvestatakse ka projektijuhtimise tasu, et mitte koormata korteriühistu bilanssi.

Ehitustööde käigus teostame järelevalvet ning kontrolli veendumaks ehitaja kvaliteedis. Üha rohkem tekib ehitajaid, kelle eesmärk on kiiresti objekt valmis saada ning järgmist tööd alustada, kuid kahjuks pigistatakse tihtipeale silm kvaliteedi osas kinni ning ehitusvead ilmnevad alles mõne aasta jooksul. Kehva ehituskvaliteedi tulemus on tavaliselt prognoositust väiksem energiasääst ning endiselt suured kulutused sooja peale. Sellist olukorda tuleb aga vältida.

Seega, kui soovite, et Teie hoone saaks kvaliteetselt renoveeritud ning tunnete, et Teil selleks ei jagu aega ega jaksu, tuleb Teile appi Energiasäästubüroo projektijuhtimise teenus.